V МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ГЕРПЕТОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА Інформаційний лист № 1

 
 

V МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ГЕРПЕТОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА Інформаційний лист № 1
Українське Герпетологічне
Товариство

Україна, 01030, МСП, м.Київ
вул. Б.Хмельницького, 15
тел./факс 234-70-16
uhs@bigmir.net
uhs@museumkiev.org Ukrainian Herpetological
Society

B.Khmelnitsky str., 15,
01030, MSP, Kyiv, Ukraine,
tel./fax 380 (44) 234-70-16
uhs@bigmir.net
uhs@museumkiev.org


№ ______________ «15» _березня__2009 р.

Українське герпетологічне товариство
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України

V МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
УКРАЇНСЬКОГО ГЕРПЕТОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА
Інформаційний лист № 1

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі V Міжнародної конференції Українського Герпетологічного Товариства, що відбудеться у м. Харкові 22–25 вересня 2009 р.

На конференції планується розглянути наступні питання:
1. Загальні проблеми еволюції, систематики, морфології та поширення земноводних і плазунів;
2. Сучасні методи та методики досліджень земноводних та плазунів;
3. Сучасний стан батрахо- і герпетофауни України та суміжних територій;
4. Рідкісні та зникаючі види амфібій і рептилій регіонів України: стан та перспективи збереження.
5. Проблеми біології земноводних і плазунів.
6. Амфібії та рептилії в умовах урбоекосистем та трансформованих екосистем.
7. Роль амфібій і рептилій в біогеоценозах, їх значення для відновлення порушених територій.
8. Проблеми зоокультури, тераріумістики та ветеринарії амфібій і рептилій.

Під час роботи конференції будуть розглянуті поточні справи УГТ, звіт за 5-річну діяльність, переобрання президента та Ради Українського герпетологічного товариства.

Під час конференції запланована школа-семінар із проблем скелетохронологічного дослідження амфібій і рептилій.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська;

Матеріали конференції планується опублікувати у збірнику праць УГТ.

Просимо Вас повідомити про можливість Вашої участі у конференції до 25 квітня за адресою uhs@bigmir.net. Будь ласка, повідомте наступні дані.
1. Прізвище, ім’я, по-батькові;
2. Місце роботи, посада;
3. Тема доповіді, що попередньо запланована Вами;
4. Адреса, телефон (бажано мобільний), e-mail.
Якщо Ви не отримаєте підтвердження Вашої заявки протягом 3 днів, надішліть її вдруге, на адресу d.a.shabanov@gmail.com. Наступна інформація (вимоги до матеріалів, умови проживання, сума оргвнеску тощо) буде надіслана зареєстрованим учасникам Конференції.
Проведення більшої частини Конференції заплановано на біологічній станції ХНУ. Умови проживання на вересень 2009 року будуть визначені у наступних інформаційних листах Конференції.

Телефони для довідок:
(044) 234-70-16 – Ремінний Віктор, секретар Товариства (м. Київ).


Розраховуємо на Вашу участь у конференції.

Оргкомітет конференції УГТ


Українське Герпетологічне
Товариство

Україна, 01030, МСП, м.Київ
вул. Б.Хмельницького, 15
тел./факс 234-70-16
uhs@bigmir.net
uhs@museumkiev.org Ukrainian Herpetological
Society

B.Khmelnitsky str., 15,
01030, MSP, Kyiv, Ukraine,
tel./fax 380 (44) 234-70-16
uhs@bigmir.net
uhs@museumkiev.org


№ ______________ «15» _березня__2009 р.

Украинское герпетологическое общество
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
Министерство образования и науки Украины
Национальная академия наук Украины

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
УКРАИНСКОГО ГЕРПЕТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Информационное письмо № 1

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе V Международной конференции Украинского Герпетологического Общества, которое состоится в г. Харькове 22-22 сентября 2009 г.

На конференции планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. Общие проблемы эволюции, систематики, морфологии и распространение земноводных и пресмыкающихся;
2. Современные методы и методики исследований земноводных и пресмыкающихся;
3. Современное состояние батрахо- и герпетофауны Украины и сопредельных территорий;
4. Редкие и исчезающие виды амфибий и рептилий регионов Украины: состояние и перспективы сохранения;
5. Проблемы биологии земноводных и пресмыкающихся;
6. Амфибии и рептилии в условиях урбоэкосистем и трансформированных экосистем;
7. Роль амфибий и рептилий в биогеоценозах, их значение для восстановления затронутых территорий;
8. Проблемы зоокультуры, террариумистики и ветеринарии амфибий и рептилий.

Во время работы конференции будут рассмотрены текущие дела УГО, отчет за 5-летнюю деятельность, переизбрание президента и Совета Украинского Герпетологического общества.

Во время конференции запланированная школа-семинар по проблемам скелетохронологического исследования амфибий и рептилий.

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский;

Материалы конференции планируется опубликовать в сборнике работ УГО.

Просим Вас сообщить о возможности Вашего участия в конференции до 25 апреля по адресу uhs@bigmir.net. Пожалуйста, сообщите следующие данные.
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Место работы, должность;
3. Тема доклада, который предварительно запланирована Вами;
4. Адрес, телефон (желательно мобильный), e-mail.
Если Вы не получите подтверждения Вашей заявки на протяжении 3 дней, пришлите ее вторично, в адрес d.a.shabanov@gmail.com. Следующая информация (требования к материалам, условия проживания, сумма оргвзноса и т.п.) будет присланна зарегистрированным участникам Конференции.
Проведение большей части Конференции запланировано на биологической станции ХНУ. Условия проживания на сентябрь 2009 года будут определены в следующих информационных письмах Конференции.

Телефоны для справок:
(044) 234-70-16 - Реминный Виктор, секретарь Общества (г. Киев).


Рассчитываем на Ваше участие в конференции.

Оргкомитет конференции УГО


Создан 25 мар 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником