IV КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ГЕРПЕТОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА

 
 

IV КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ГЕРПЕТОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА
Українське Герпетологічне
Товариство

Україна, 01030, МСП, м.Київ
вул. Б.Хмельницького, 15
тел./факс 234-70-16
uhs@bigmir.net
uhs@museumkiev.org Ukrainian Herpetological
Society

B.Khmelnitsky str., 15,
01030, MSP, Kyiv, Ukraine,
tel./fax 380 (44) 234-70-16
uhs@bigmir.net
uhs@museumkiev.org


№ ______________ «05» _березня__2008 р.

Українське герпетологічне товариство
Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Дніпропетровський національний університет
Присамарський Міжнародний біосферний стаціонар ім. О. Л. Бельгарда
90-річчю
Дніпропетровського
національного університету
присвячується

IV КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ГЕРПЕТОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА
Інформаційний лист № 1

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
IV Міжнародній конференції Українського Герпетологічного Товариства,
що відбудеться у м. Дніпропетровськ 16–19 вересня 2008 р.

На конференції планується розглянути наступні питання:
1. Загальні проблеми еволюції, систематики, морфології та поширення земноводних і плазунів;
2. Сучасні методи та методики досліджень земноводних та плазунів;
3. Сучасний стан батрахо- і герпетофауни України та суміжних територій;
4. Рідкісні та зникаючі види амфібій і рептилій регіонів України: стан та перспективи збереження.
5. Проблеми біології земноводних і плазунів.
6. Амфібії та рептилії в умовах трансформованих та урбоекосистем.
7. Роль амфібій і рептилій в біогеоценозах, їх значення для відновлення порушених територій.
8. Проблеми зоокультури, тераріумістики та ветеринарії амфібій і рептилій.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська;

Матеріали конференції планується опублікувати у збірнику праць УГТ.

Просимо Вас за адресами uhs@bigmir.net та uhs.dnipro@gmail.com повідомити про участь у конференції до 18 квітня. В графі «Тема:» вказати: Конференція.
1. Прізвище, ім’я, по-батькові;
2. Місце роботи, посада;
3. Тема доповіді, що попередньо запланована;
4. Адреса, телефон (бажано мобільний), e-mail.
Наступна інформація (вимоги до матеріалів, умови проживання, сума оргвнеску тощо) буде надіслана тільки зареєстрованим учасникам Конференції.
Оргкомітет конференції
Українського герпетологічного товариства.

Українське Герпетологічне
Товариство

Україна, 01030, МСП, м.Київ
вул. Б.Хмельницького, 15
тел./факс 234-70-16
uhs@bigmir.net
uhs@museumkiev.org Ukrainian Herpetological
Society

B.Khmelnitsky str., 15,
01030, MSP, Kyiv, Ukraine,
tel./fax 380 (44) 234-70-16
uhs@bigmir.net
uhs@museumkiev.org


№ ______________ «05» _березня__2008 р.

Украинское герпетологическое общество
Министерство образования и науки Украины
Национальная академия наук Украины
Днепропетровский национальный университет
Присамарский Международный биосферный стационар им. О.Л. Бельгарда
90-летию
Днепропетровского
национального университета
посвящается

IV КОНФЕРЕНЦИЯ УКРАИНСКОГО ГЕРПЕТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Информационное письмо № 1

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
IV Международной конференции Украинского Герпетологического Общества,
которая состоится у г. Днепропетровск 16-19 сентября 2008 г.

На конференции планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. Общин проблемы эволюции, систематики, морфологи и распространения земноводных и пресмыкающихся;
2. Современные методы и методики исследований земноводных;
3. Современное состояние батрахо- и герпетофауны Украины и сопредельных территорий;
4. Редкие и исчезающие виды амфибий и рептилий регионов Украины: состояние и перспективы сохранения.
5. Проблемы биологии земноводных и пресмыкающихся.
6. Амфибии и рептилии в условиях трансформированных и урбоэкосистем.
7. Роль амфибий и рептилий в биоценозах, их значение для восстановления поврежденных территорий.
8. Проблемы зоокультуры, террариумистики и ветеринарии амфибий и рептилий.

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский;

Материалы конференции планируется опубликовать в сборнике трудов УГО.

Просим Вас по адресам uhs@bigmir.net и uhs.dnipro@gmail.com сообщить об участии в конференции до 18 апреля. В графе «Тема:» указать: Конференция.
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Место работы, должность;
3. Предварительная тема доклада;
4. Адрес, телефон (желательно мобильный), e-mail.
Последующая информация (требования к материалам, условия проживания, сума оргвзноса и прочее) будет разослана только зарегистрированным участникам конференции.
Оргкомитет конференции
Украиского герпетологического общества.


Создан 06 апр 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником